Η δημιουργικότητα ξεκινά, βλέποντας τον κόσμο διαφορετικά

ο
στοχος

Ο κύριος στόχος της ομάδας μας είναι να καινοτομήσουμε, επανατοποθετώντας τα ΑμεΑ στο κοινωνικό σύνολο υπό νέα δυναμική, δίνοντας ώθηση στην δραστηριοποίηση και την κοινωνική ενσωμάτωση τους.

Μαγικά συστατικά

Καινοτομία

Εισάγουμε νέες ιδέες στον χώρο της ειδικής αγωγής, οι οποίες μεταφράζονται σε έργα με μεγάλο αντίκτυπο.

Εκπαίδευση

Δημιουργούμε ελκυστικά νέα εκπαιδευτικά προγράμματα με κύριο χαρακτηριστικό το αγκάλιασμα του διαφορετικού

Συνεργασία

Επιδιώκουμε την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ  φορέων και εταιρειών για την βελτιστοποίηση του αποτέλεσματος κάθε δράσης .

Ανυπομονούμε να
μοιραστούμε μαζί σας
τα επόμενα σχέδια μας!