Δημιουργική εκπαίδευση.

Το μάθημα αξιοποιεί τα παιχνίδια κατασκευής LEGO® ως εκπαιδευτικό εργαλείο, καλλιεργώντας στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, δεξιότητες χρήσιμες τόσο στον αναπτυξιακό τομέα όσο και στην κοινωνική τους ζωή.

Τα κατασκευαστικά αυτά παιχνίδια έχουν ιδιαίτερη δυναμική στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες οι οποίοι τυπικά εμφανίζουν μειωμένα κίνητρα για την ενεργό εμπλοκή και ενσωμάτωση τους σε δραστηριότητες. Δημιουργώντας κατασκευές που εμπεριέχουν νόημα για τον ίδιο, ο μαθητής εμπλέκεται ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία, αποκομίζοντας τα μέγιστα δυνατά εκπαιδευτικά οφέλη ενώ μαθαίνει με αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Για την επιτυχία των στόχων του μαθήματος δημιουργείται ένας κοινωνικός περίγυρος γύρω από τον μαθητή, όπου αυτός μπορεί να συνδιαλέγεται και να μοιράζεται τις εμπειρίες του με τους συμμαθητές ή τον δάσκαλό του.

Οφέλη

Άμεση επίδραση

Χρονικά άμεση και πολύπλευρη θετική επίδραση σε γνωστικούς και αναπτυξιακούς τομείς

Ενίσχυση αυτοπεποίθησης

Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών

Ανάπτυξη της δημιουργικότητας

Ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης

Ανυπομονούμε να
μοιραστούμε μαζί σας
τα επόμενα σχέδια μας!