διοργάνωση εκδηλώσεων.

Το “TheHappyArt” διοργανώνει εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης με κύρια χαρακτηριστικά την ενεργή συμμετοχή των φορέων, του κοινού, και των χορηγών στα δρώμενα της εκδήλωσης.

Κατά την δραστηριοποίηση, μας κατέστη γρήγορα αντιληπτό πως για την αποτελεσματικά μεταφορά όποιου μηνύματος στον κόσμο είναι πολλές φορές σημαντική η άμεση επαφή. Έτσι το TheHappyArt για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού διοργανώνει εκδηλώσεις, σε φυσικούς χώρους όπως πλατείες μεγάλων δήμων της Ελλάδας, αποσκοπώντας στην δημιουργία ευκαιριών για αλληλεπίδραση και συμμετοχή.

Προσδίδουμε στις εκδηλώσεις αυτές έναν διαφορετικό και ιδιαίτερο χαρακτήρα κάνοντας τες να μοιάζουν περισσότερο με γιορτές. Οι εκδηλώσεις τυπικά περιλαμβάνουν ποικίλες συνεργατικές δραστηριότητες όπως διαδραστικά παιχνίδια, εργαστήρια, διαγωνισμούς, καλλιτεχνικά δρώμενα κ.α.

Ευαισθητοποίηση

Ανάδειξη Φορέων

Ενημέρωση

Πόλεις

Χαλάνδρι (Μάιος 2016)

Η πρώτη εκδήλωση του tha, πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του Δήμου Χαλανδρίου με την συμμετοχή των φορέων ΕΕΑ Μαργαρίτα, Στουπάθεια, ΠΕΓΚΑΠ.

Θεσσαλονίκη (Νοέμβριος 2016)

Η δεύτερη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Αριστοτέλους κατόπιν ευγενικής παραχώρηση από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος.

Καλαμάτα (Μάιος 2017)

Η τρίτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην ηλιόλουστη πόλη της Μεσσηνίας, την όμορφή μας Καλαμάτα. Σύντομα νεότερα.

Ανυπομονούμε να
μοιραστούμε μαζί σας
τα επόμενα σχέδια μας!