Παίζουμε μαζί.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παίζουμε μαζί» δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο μαθητές με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες συνυπάρχουν, παίζουν μαζί και συν-δημιουργούν.Η δημιουργικότητα αποτελεί κοινή βάση επικοινωνίας ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Το TheHappyArt διοχετεύει την δημιουργικότητα των παιδιών μέσα από παιχνίδια κατασκευών εντός ενός κοινού κοινωνικού περιβάλλοντος, χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας και ανοίγοντας τους σε νέες ιδέες.

Στόχος

Ανάδειξη του ταλέντου και της ικανότητας για δημιουργία

εκμάθηση της έννοιας της διαφορετικότητας

εμπέδωση των κοινών στοιχείων μεταξύ των ανθρώπων

ενδυνάμωση της ενσωμάτωσης

Το πρόγραμμα αξιοποιεί την τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε τα προηγούμενα τρία χρόνια σε παιδαγωγικό πρόγραμμα για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, όπως και σε κοινές δραστηριότητες τις οποίες συνδιοργάνωσε το TheHappArt μαζί με το ΕΕΑ Μαργαρίτα και τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος. Στην εφαρμογή του προγράμματος αποδείχθηκε πως τα κατασκευαστικά παιχνίδια αποτελούν πραγματικό πόλο έλξης για όλα τα παιδιά. Το ατομικό παιχνίδι γίνεται πολύ γρήγορα ομαδικό και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή μη, συνεργάζονται αρμονικά για την δημιουργία κατασκευών με κοινό στόχο, εμπλουτίζοντας τις κατασκευές με την φαντασία και την δημιουργικότητά τους.

Μέσα από το πρόγραμμα ενδυναμώνεται η κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατακτώνται δεξιότητες που σχετίζονται με τον αναπτυξιακό και γνωστικό τομέα, και εδραιώνεται περαιτέρω η αρχή της παροχής ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους τους μαθητές.

Project Status

Το πρόγραμμα διενεργείται σε σχολεία του Νομού Αττικής σε συνεργασία με τους τοπικούς Δήμους και κάνοντας χρήστη των κατασκευαστικών παιχνιδιών LEGO®.

50%

Ανυπομονούμε να
μοιραστούμε μαζί σας
τα επόμενα σχέδια μας!